Sosyal Medya ajansı son yıllarda çok duyduğumuzu bir ifade. Reklam ajansı, medya ajansı gibi bildiğimiz türden kitle iletişimi ile ilgili ajanslara Sosyal Medya ajansı kavramının eklenmesi bazılarımızın kafasını karıştırmış olabilir. Sosyal Medya dünyada ve ülkemizde önemi giderek artan bir mecra. Sosyal Medya deyince hemen herkesin kafasında Facebook, Twitter gibi çok popüler Sosyal Medya platformları canlanır. Özellikle Facebook öylesine yaygındır ki, bir Facebook hesabına sahip olmak özellikle gençler arasında standart bir durum halini aldı demek abartı olmayacaktır. Twitter keza özellikle kitlesel haberleşmeyi mikro ölçüde mümkün kılmıştır. Bu çok bilinen iki örneğin yanısıra Pinterest, Goole Plus, Instagram gibi popülerleşmiş Sosyal Medya mecraları da mevcuttur.
Kişisel aktivitelerle işleyen bu mecralarda organize bir halkla ilişkiler faaliyetine ihtiyaç duyan kişi e kurumların varolabilmesi ihtiyacı doğmuştur. İşte Sosyal Medya ajansı dediğimiz oluşum kurumsal düzeyde Sosyal Medya faaliyetine ihtiyaç duyan kişi ve kurumların Sosyal Medya faaliyetini yürütürler. Amaç ve işleyiş olarak medya ajansı, reklam ajansı faaliyetlerine yakındır. Uygulamada farklılıklar bulunabilir.

Sosyal Medya ajansına ihtiyaç duyan bir kişi ya da kurum, bu ajansın geçmiş faaliyetlerini referanslarını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Sosyal Medya gibi ucu açık bir alanda yanlış ya da dürüst olmayan bir planlama ve uygulama içine girilmesi, o kişi ya da kurumun itibarına ciddi anlamda zarar verebilir. Yanlış bir paylaşım hızla sosyal mecrada paylaşılır ve kontrol edilemez hale gelebilir.