Dünya üzerinde yaygınlaşan serbest pazar ve rekabet ekonomisinin AB Kopenhag kriterleri arasına giren değer olarak kabul edilmesi ve ticari faaliyetlerde kişisel çıkarlara göre hareket edilmesinin önüne geçilmesi adına kanuni düzenlemeler zorunlu hale gelmiştir.

Prof. Dr. Hirsch tarafından hazırlanarak 1956 yılında kabul edilen 6762 sayılı Türk ticaret Kanunu, 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. O zamanların en iyi kanunu kabul edilen ve 54 yıldır Türkiye’ de ticari yaşamı düzenleyen temel kanunlardır biridir. Lakin günümüz şartlarında gelişen teknolojiler ve ticari değişimler nedeni ile bu düzenlemeler yeterince karşılık bulamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla değişikliğe gidilmesi zorunluluk olmuştur. Değişim ve gelişim ihtiyacının baş göstermesi sonucu, 1999 yılında Adalet Bakanlığı bünyesindeki akademisyenler, yüksek yargı mensupları, çeşitli kuruluş ve kurullardan oluşan temsilciler ile birlikte oluşturulan komisyon, Türk ticaret Kanunu taslağının hazırlanması ve yeniden yazılması için bir araya gelmiştir.

5 yıl süren çalışmaların ardından 2005 yılında meclise sunulan tasarı, daha sonra revize edilerek 2007 yılında yeniden gündeme gelmiş fakat 2010 yılında mevcut değişiklikler ile birlikte kabul görmüştür. Yeni Türk ticaret Kanunu 2011 yılında resmi gazetede yayımlanmış 2012 yılında da yürürlüğe girmiştir. Önemli ölçüde temel felsefe ve yaklaşım değişikliği içermektedir. Bu yeni yaklaşımlar özellikle ticari yaşantının temel taşları olan sermaye şirketlerini yeniden tanımlamakta dolayısıyla bu şirketlere uyum konusunda fazlasıyla sorumluluk yüklemektedir.

Eski kanun ile yeni kanun arasında karşılaştırmaya izin verilen tablonun yer alması her maddenin belirtilmesi, anlaşılabilir kılınması adına önemli bir detaydır. Özellikle sermaye şirketlerine internet sitesi açma zorunluluğu dikkat çekmektedir. Bu anlamda Türk ticaret Kanunu gelişimsel teknoloji dönemine ilişkin zorunluluklar barındırmaktadır.

Zaman içerisinde eksiklikleri, yanlışları, ticari yaşama dair uyumsuzlukları ortaya çıkma ihtimali bulunan bu yeni düzenlemede şüphesiz ki kanun koyucular tarafından mutlak düzeltmeye iyileştirmeye gidilecektir. Geçmiş tarihli düzenlemelere yapılan müdahale gibi bu Türk ticaret Kanunu içeriğinde de tespit edilen eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır. Bilinmesi gerekir ki bu tip kanuni düzenlemeler yaşamsal ölçüt ve deneyimlerle şekillenmekte ya da netleşmektedir. Uygulama temel ölçüt olmak birlikte şuan için ticari faaliyetlere kılavuz niteliğindedir.