Herhangi bir firmanın, internet ortamında tezahürü mümkün olmayan sayısız insana ulaşabilmesi ve farklı kitlelere hizmet verebilmesi adına web tasarımı uygulamaları ile tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Diğer bir deyişle sahip olunan firmanın sanal ortamda vitrini oluşturulmaktadır. Uygulama basamakları, nitelikli yazılım alt yapısı ile desteklenerek, firma bilgilerinin, içeriklerinin ve gerekirse online hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi sağlanmaktadır. Kaliteli bir web tasarımı ile firmanın hedef kitleye erişimi gerçekleştirilmekte dolayısıyla başarı grafiğinde ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Tasarım aşamaları her anlamda uygunluk göstermelidir. İçeriğe, firmanın misyonu ve vizyonuna ilişkin uyumlu detaylara sahip olan bir çalışma ile arzu edilen başarıya ulaşmanın yolu oldukça kolaylaşmakta ve daha kısa bir zaman sürecine yayılmaktadır.

Hızlı, kullanımı kolay ve yönlendirici tasarımlar ziyaretçilerden çok daha olumlu geri bildirimlere neden olabilmektedir. web tasarımı ile sağlanan firma içeriklerine erişimin kolay ve anlaşılır olması istenilen amaca hizmet etmek adına son derece önem taşımaktadır. Bu tarz çalışmalar, aynı zamanda firmaların referanslarının yer aldığı bir portfolyo niteliğindedir. Dolayısıyla insanlara yapılan tanıtımın en önemli adımlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzman kişiler tarafından hazırlanacak nitelikli, alt yapısı sağlam yazılımlardan oluşan, kolay açılabilen, anlaşılabilir, kullanıcıyı yönlendirici ve sade detaylar ile bezenmiş bir web tasarımı sayesinde firma, ulaştığı kitlede ilk algıyı olumlu yönde geliştirmektedir. Kitleler üzerinde istenilen etkinin yaratılması ancak bu ilk algı ile mümkündür.

Ziyaretçi akışının sağlandığı bir sayfa üzerinden her türlü bilgi edinimine olanak veren bir tasarım ile etkili bir tanıtım yapıldığı gerçeğine ulaşılabilmektedir. Tasarım, her aşaması ile detaylandırılan bir çalışmalar bütünüdür. Firmanın iş alanı, ulaşmak istediği hedef kitlenin özellikleri, iş prensibi anlayışı, sahip olduğu vizyon, amaç edindiği misyon ve her türlü birikimi, tasarıma konu olabilmektedir. Başarıya ulaştıracak nitelikli bir web tasarımı çalışması bu detaylarda asla ayrı düşünülememektedir. Aksi takdirde firmayı yansıtacak hususlara vurgu yapmak söz konusu dahi olamamaktadır. Dolayısıyla hedeflenen başarıdan çok uzak bir çalışma ile internet ortamında firma ruhunu yansıtmaktan bahsedilememektedir. Tasarımın uygulanma aşamasında firmanın tanınması ve doğru algılanması bu nedenle son derece önem arz etmektedir.